דף הבית / אקדמיה / טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161

טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161

טופס 161, או הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. יחד עם טופס 161 חייב המעסיק להגיש לעובד מכתב שחרור כספי פיצויים המופנה אל הקופות בהם צבורים כספי הפיצויים (טופס 161 להורדה מאתר רשות המיסים)

טופס 161 מעיד על ניתוק יחסי עובד- מעביד ומפרט את זכויותיו של העובד בגין כספי פיצויים. את הטופס המקורי יש להעביר  לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים של העובד, העתק של הטופס יש למסור לעובד ולקופות השונות על מנת לשחרר כספי פיצויים שנצברו בהן.

את הטופס יש למלא גם במידה והעובד אינו זכאי למשוך את כספי הפיצויים והכספים נשארים לזכותו בקופות (לדוגמא במסגרת צו ההרחבה לפנסיית חובה). מכיוון והטופס משפיע על משיכת הפיצויים של העובד, חשוב להקפיד במילוי טופס 161 ולהימנע מטעויות שיעכבו את בקשת הפדיון.

מדריך זה, כולל את הנחיות למילוי טופס 161 כפי שפרסמה רשות המיסים והחוזרים שהתפרסמו במהלך השנים האחרונות.

מדריך למילוי טופס 161

כיצד נמלא את טופס 161?

כבר בראש הטופס מופיעים שני חלקים חשובים, תאריך ההגשה והאם מדובר בטופס מקורי או תיקון.

טופס 161 חלק עליון

 1. חובה למלא את תאריך ההגשה, טופס 161 ללא תאריך, אינו תקין ולא יתקבל על ידי הקופה.
 2. את הטופס המקורי מעבירים לידי פקיד השומה, העתק מטופס 161 אפשר למסור לעובד לצורך משיכת הכספים.
 3. במידה ורוצים לתקן טופס 161, צריך למלא טופס חדש, כאשר צריך לציין כי טופס זה מתקן טופס קודם

 

161-תקופת עבודה

 1. סעיף ג', תקופת עבודה– יש לרשום את את ימי העבודה של העובד  מיום הקליטה ועד ליום הפרישה כולל. מתקופה זו צריך לנכות ימי חופשה ללא תשלום. את מספר הימים יש לחלק ב- 365. במידה והעובד עבד תקופות לא רצופות או ששכרו השתנה במהלך התקופה אנו נציין זאת בהמשך הטופס בסעיף ז'.
 2. סעיף ד', סיבת הפרישה– במרבית המקרים נסמן את סעיף 3, העובד לא הגיע לגיל פרישה. במקרה של מוות, נסמן את סעיף 2. במקרה של מוות זכאים השארים לפטור מוגדל על כספי הפיצויים (תקרה כפולה) בשנת 2016 התקרה הכפולה עומדת על 24,460 שקלים עבור כל שנת עבודה.
 3. סעיף ו', משכורת חודשית-הכנסת העובד מעבודה כולל תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאות למעט שווי רכב. המשכורת החודשית תשמש אותנו מאוחר יותר לצורך קביעת תקרת הפיצויים. סעיף המשכורת החודשית עשוי להיות גבוה מסעיף שכר העבודה שמופיע בצד שמאל.
 4. סעיף ז', תקופות עבודה לא רצופות– חשוב לדווח על שינויים מהותיים שהתרחשו במהלך תקופת העבודה. לדוגמא, חופשות ללא שכר, שינויים בשיעורי המשרה, הפחתות שכר. יש למלא כל תקופה בשורה נפרדת, במידה ואין מקום יש לצרף טפסי 161 נוספים.

סעיף ח' – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד

טופס 161 סעיף ח

 1. סעיף ח', פירוט תשלומים– אחד החלקים החשובים ביותר בטופס 161. המעסיק יפרט בכל שורה את הכספים הצבורים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
 2. שימו לב ! במידה ומלבד המעסיק נצברו הכספים לעובד ביותר מקופה אחת, יש להפנות את העובד עם טופס 161 לפקיד השומה לצורך חישוב המס.
 3. צבירה נוספת, הפקדות לפיצויים ששטרם הועברו לקופות או טרם נקלטו בחשבונן.
 4. במידה ושולמו כספי פיצויים לקופת גמל יש להפריד בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008 (סוג משלם 4) וכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 (סוג משלם 6). על כספי פיצויים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 העובד יוכל להחיל רצף קצבה באמצעות טופס 161א
  טופס 161 סוג משלם
במידה ויש צורך לציין משלמים נוספים ואין מקום בטופס, עליך להוסיף טפסי 161 נוספים.

סעיף יא – חישוב הפטור ממס על הפיצויים

טופס 161 סעיף יא

 1. סעיף 1, המשכורת הקובעת לפטור היא המשכורת שנרשמה בסעיף ו' בטופס, משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה,
 2. סעיף 2, המענק המשולם הוא סך הסכומים שישולמו על ידי המעסיק או על ידי הקופות.
 3. במידה והעובד מיעד כספים לרצף פיצויים או רצף קצבה יש להפחית סכומים אלה מסכום המענק המשולם ולרשום במשבצת זו את סכום המענק המשולם נטו.
 4. סעיף 3, סכום המענק הפטור ממס הוא משכורת קובעת לפטור כפול מספר שנות העבודה, ובמקרה של מוות מענק כפול. כאשר סכום המענק הפטור לא יעלה על תקרת הפיצויים, בשנת 2016 תקרת הפיצויים היא 12,230 שקלים עבור כל שנת עבודה.
 5. המעסיק ימלא את סעיפים 3 עד 5 רק במידה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
 6. העובד מילא טופס 161א  או במידה ומדובר בפטירת עובד השארים ימלאו טופס 161ב.
 7. העובד הצהיר כי לא פרש במהלך תקופת העבודה ממעסיקים נוספים.
 8. אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • לפי חישובי המעסיק סכום כל המענקים שיקבל העובד אינו עולה על תקרת הפטור.
 • המענק משולם על ידי המעסיק ועל ידי משלם אחד מלבדו. במידה וישנו משלם נוסף יש להפנות את העובד למס הכנסה.
 • סכום המענק פטור משולם על ידי משלם אחד וכל יתר המשלמים מנקים מס בשיעור המירבי.
 • במקרה וסכום המענק הפטור משולם על ידי משלם אחד וכל יתר המשלמים הם קופות לקצבה והעובד בחר ברצף לקצבה על מלא הסכומים.
 1. סעיף 7, במידה והעובד מבקש ליעד את כל הכספים לקצבה ניתן לרשום במשבצת 100% במידה והוא מעוניין ליעד רק חלק מהכספים יש לרשום את הסכום.

161-5

לא לשכוח כמובן לחתום ולהוסיף חתימה של העסק. טופס לא חתום אינו תקין.
טופס 161-המדריך המלא למילוי טופס 161 by
Product
טופס 161
Reviewed by

on 9 בינואר 2017
Rating
Summary
טופס 161, או הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. המדריך המלא, כיצד יש למלא את טופס 161 בהתאם לתקנות האחרונות של רשות המיסים.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

Check Also

מכתבים למערכת

מענק פרישה ופיצויי פיטורין

מענק פרישה הוא סכום הוני המשולם לעובד בסיום עבודה. כספי מענק הפרישה מחושבים כחלק מכספי הפיצויים וניתן להחיל עליהם את הפטור ממס הניתן לכספי הפיצויים באמצעות טופס 161א

46 comments

 1. מה קורה אם המעסיקה רשצה בסעיף ח' סכום גבוה מהסכום שהצטבר בקופה בטענה שזה מה שהיא שילמה ולא מוכנה לדבריה "לספוג את דמי הניהול" ? חברת הביטוח הגישה לה דו"ח לפני מילוי 161 והסכום שם נמוך ב500 שח מאשר הדו"ח שהיא הוציאה. האם זה חוקי? מעבר לעובדה שכך היא תשלים לי פחות פיצויים צריכה לשלם פיצויים מלאים)

  • האם את חתומה על סעיף 14? האם המעסיקה הפקידה לך לאורך כל תקופת העבודה מידי חודש 8.33% מהשכר לפיצויים? במידה וכן, המעסיקה לא צריכה לבצע השלמת פיצויים.

   אחרת, זה לא משנה מה היא כותבת בסעיף ח' היא לא עומדת בחובה שלה בתשלום פיצויים

 2. נדב,
  1. בסעיף ז', תקופות עבודה לא רצופות נדרש לציין גם הגדלת שכר או רק הפחתת שכר?
  2. בסעיף ח' – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד נדרש לדווח גם על צבירות תגמולים או רק פיצויים?

  • 1. האם מדובר בהגדלת שכר משמעותית ולאורך תקופה? האם היא מלווה בשינוי שיעור המשרה?
   2. לא. רק פיצויים

   • תודה.
    במשך 5 שנות העסקה, התחלה עם שכר מינימום + 4 הגדלות משמעותיות.
    ללא שינוי בשיעור משרה.

    אגב, למה בכלל מעניין את מס הכנסה הגדלת שכר או שינוי בשיעור משרה?

    • בטופס 161 יש לציין את השכר האחרון ולפיו לחשב את הפיצויים המגיעים לעובד. ללא קשר, במידה והעובד לא חתום על סעיף 14 הוא זכאי לפיצויים בהתאם למשכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה.

 3. איך אני בודק אם לא עשו טעות ברישום שבבפירוט התשלומים סעיף ח' ? בפועל יש לי דוח הצטברות הפיצויים וערך פידיון תגמולים שקיבלתי מחברת הביטוח.
  1. רשומה בו שורה עם סכום הפקדה לפיצויים ס.מ 6 ו ס.ת 20 – האם זה צריך להופיע בטופס 161 כשהמשלם הוא המעביד? או חברת הביטוח?
  2. רשומה שורה נוספת מידע על ערך פדיון תגמולים – האם זה צריך להופיע גם בטופס 161 ? ומי המשלם?
  3. בתלושי שכר ניקו ממני כל חודש ניכויי חובה לחברת הביטוח. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2 ? אם לא אז איכן מופיע הכסף הזה שירד ממני? .
  4. בתלושים יש גם סעיף הורדה מהמעביד שנקרא קופ"ג מעביד חודשי. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2?
  נחוצה תשובה דחופה. תודה מראש.

  • ערב טוב,

   בטופס 161 צריכים להיות רשומים כספי פיצויים שמגיעים לך מהמעסיק ומהקופות (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) ולא כספי תגמולים. כאשר כל משלם צריך להופיע בשורה נפרדת.

 4. נדב שלום,

  מאמר מצויין האם ניתן לדווח בסעיף ו' משכורת חודשית סכום גבוה מתקרת הפטור 12,230. נניח ששכר העובד הוא 20,000. האם אפשר לדווח שכר של 20,000 בסעיף ו', ובסעיף יא' סכום המשכורת הקובעת לפטור אדווח את תקרת הפטור 12,230 כיצד יש לנהוג?

  תודה רבה!!!

 5. נדב שלום,

  יש לי שאלה בנוגע לרצף פיצויים.
  בהנחה שהעובד מילא טופס 161 א וביקש לבצע רצף פיצויים.

  בחלק יא בטופס 161 אילו סעיפים אני צריך למלא?

  במקרה של רצף פיצויים ובהנחה שסכום המענק חייב במס' סעיף 4 בחלק יא, האם צריך למלא גם את סעיף 6 בחלק יא?

  באילו מקרים צריך לסמן את סעיף 6 בחלק יא?

  • רצף פיצויים לא רלוונטי לטופס 161, העובד בכל מקרה ידרש לפנות לנציבות מס הכנסה להגשת הבקשה.
   לצורך השלמת סעיף יא, כמה משלמים יש לעובד? האם יש קופה אחת או יותר? במידה ויש יותר ממשלם אחד מלבדיך לא ניתן להשלים את סעיף 6 וצריך להפנות את העובד למס הכנסה.

   • היי נדב,

    תודה על תשובתך.
    משלם 1, קופה 1 האם במקרה של משלם 1 וקופה 1 אני צריך למלא את סעיף 6?
    בהנחה שסכום המענק חייב במס.

 6. שלום נדב
  תודה על ההסבר המפורט ועל הבלוג הנהדר.

  המקרה שלי הוא קצת יוצא דופן. עבדתי במשרה מלאה מספר שנים, ולאחר מכן עברתי באותה חברה למשרת סטודנט. עקב זאת גם המשכורת הבסיסית שלי קטנה, וגם ירדתי למשרה חלקית – בהיקף לא יציב. כלומר תקופות מסויימות עבדתי 50% ותקופות אחרות 20-30%.
  בכל התקופה הזו הייתי חתום על סעיף 14 והמעביד הפריש את הפיצויים לקרן הפנסיה וב. מנהלים.

  אחרי מספר שנים כסטודנט, פיטרו אותי.

  כעת לא ברור לי מה צריך להיות כתוב תחת הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה".
  מפני שאם על פי ערך זה מחושב לי גובה הפטור והוא בגובה המשכורת האחרונה, אז ערך זה לא מייצג את סך הפיצויים שהמעסיק הפריש לי לאורך השנים, ויצא שאצטרך לשלם מס (שאני לא אמור לשלם) על הפיצויים שהופרשו לי בתקופה בה עבדתי במשרה מלאה.

  בטופס, תחת "תקופות עבודה לא רציפות" המעסיק פירט את המשכורות שלי באופן נאמן. על כן, אני לא מבין מדוע הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה", הוא הקובע לגובה הפטור.

  מה דעתך?
  האם תוכל להאיר את עיניי?

  תודה רבה
  יובל

 7. שלום נדב,

  יש לי שאלה נוספת:
  לגבי "סעיף ח', פירוט תשלומים": האם מדובר בסכום שהופרש כולל הפרשות לפנסיה. או רק בחלק הפיצויים שהופרש לתוך תוכניות הפנסיה.

  שוב תודה,
  יובל

 8. האם צריך למלא טופס 161 לעובד זר בסיום עבודה או אפשר לשחרר את הכסף ללא טופס?
  תודה

 9. תודה על המאמר!

  1. חישוב פיצויים לפי משכורת אחרונה – ברוטו או נטו?
  2. כיצד אדע אם מעבר דירה לאחד מיישובי השומרון נחשב להתפטרות שדינה כפיטורין?
  3.בטופס 161 חלק המעביד אני רואה שסהכ מענק שישולם בעת הפרישה (סכום ההפרשות לקופות) נמוך משמעותית מחישוב של משכורת אחרונה כפול מס שנות ותק.
  האם בכל מקרה של פיטורין המעביד מחויב לשלם משכורת אחרונה כפול במספר השנים?

  תודה רבה!

 10. שלום רב,
  אימי הקשישה העסיקה מטפלת במשך שנתיים וחצי. שכרה האחרון היה 6,050 שח, אולם חלק מהשכר הזה, כ-1200 שח שולם לה מביטוח לאומי באמצעות חברת כ"א. על השכר ששולם בפועל הפרשנו לקרן פנסיה כנדרש בחוק, באמצעות סוכן הביטוח שלה.
  לאחר פיטוריה בסוף אוקטובר, נדרשתי עי סוכן הביטוח למלא טופס 161.
  כמקובל בהעסקת מטפלות ועוזרות , מעולם לא הוצאתי לה תלושי שכר, אין לי מערכת להפקת תלושים ואין לי שום ידע לגבי מילוי הטפס וההשלכות שלו.
  ברצוני לציין שלגבי עוזרת בית אחרת שפוטרה ובוטחה ע"י חברת מנורה לא נדרשתי למלא ט. 161.
  מה עלי לעשות?

  • תפעלי בהתאם להנחיות שמופיעות כאן כדי למלא את הטופס, תורידי טופס ריק. ותמלאי את פרטי השכר האחרון ואת ההסכום שהופקד לפיצויים בהתאם לנתונים שתקבלי מקרן הפנסיה שלה.

   • שלום נדב, תודה עבור תשובתך.
    שתי שאלותנוספות:
    1. בחדשיים האחרונים לעבודתה , ביטוח לאומי לא השתתף בתשלום, ועל כן שלמתי לעובדת את השכר המלא (6050 שח). האם עלי לחשב פצויים לפי שכר זה למרות שלמעשה קבלה פצויים מחברת כא בגין 1200 שח ששלמו לה עבור כל התקופה הקודמת?
    2. הפרשתי לקרן הפנסיה 17.5%, כלומר רק 6% ע"ח פצויים ועלי להשלים 2.33%. האם נדרש לרשום גם את הסכום הזה בטופס 161?

    • שלום אורית,

     1. בהתאם לתקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים , כאשר חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כלומר גם במקרה של העלאה של השכר האחרון, וגם במקרה של הפחתתו, השכר שיחושב הוא לא השכר האחרון בפועל אלא זה שהיה מתקבל אם לא היה נעשה השינוי, ובלבד שמדובר בהעלאה או הפחתה שהן זמניות בלבד.
     2. כן, צריך לרשום בסעיף ח שני משלמים אחד קרן הפנסיה והשני את

 11. נדב שלום

  אבקש את עזרתך

  שכר ממצוע 2014 = 4200 ש"ח
  שכר ממוצע 2015 = 2000 ש"ח
  שכר ממוצע 2016 = 800 ש"ח

  או שכר ב-30 חודש = 64000 ש"ח

  עובד שעתי

  מה הסכום שאני אמורה לרשום בטופס 161 סעיף ו משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה ?

 12. נדב שלום.

  בט. עזר 161 מופיעים 2 סכומים שונים של יתרות הפיצויים. האחד הוא יתרות פיצויים והשני הוא למס. שאלתי היא בבוא המעביד להשלים את פיצויי הפיטורין (בהנחה ואין סעיף 14) מהו הסכום שיש לקחת בחשבון. הקופות שלי נפתחו בשנת 2000.

  תודה.

 13. שלום נדב

  יש עובד שמבוטח ב"מבטחים החדשה".
  העובד הגיע לגיל פרישה.
  האם בטופס 161 אני כמעסיק חייב למלא סכומים שהוא צבר לפנסיה,
  או רק את הסכומים שנצברו לפיצויים לפי אישור שקיבלתי ממבטחים החדשה?

  • אבי שלום,

   בטופס 161 צריך למלא את כל המקורות לתשלום פיצויים. במידה ואתה משלם לעובד פיצויים נוספים על אלה שנצברו בקרן הפנסיה מבטחים עליך למלא בסיף ח בטופס את פרטיך כמשלם. במידה ואין מקורות נוספים לפיצויים יש למלא רק מבטחים החדשה כמשלם.

 14. נדב שלום,
  הגשתי היום מכתב פיטורין בעבודה לתאריך ה20/2 ויום למחרת אני טס.
  האחראית הסבירה לי שאני אקבל את הטופס(161) רק ב9/3 ביחד עם המשכורת.
  הבעיה היא שאני כבר לא אהיה בארץ, ורציתי לדעת אם ההורים יוכלו לטפל לי בטפסים או שאני חייב לעשות הכל?
  ומידה ורק אני יכול לטפל בזה. האם אני יוכל לטפל בטפסים רק אחראי שאחזור לארץ?
  תודה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

שינוי גודל גופנים